Projecten

Capstone School - voor werkende moeders

Onderwijs

Capstone - opvang & school

In januari 2008 bezochten Karin, Liz en Jacqueline Capstone, een kleine 'private school' in Accra: het is niet meer dan een binnenplaats met een afdakje. De school is in de jaren '90 opgericht door Joséphine Crabbe. Zij vond de 'public school' niet goed en begon op eigen initiatief Capstoneschool. Later werd zij in haar project ondersteund door haar man Hugh. Toen wij het schooltje voor het eerst bezochten, had het ongeveer 30 leerlingen. Nu heeft Capstone 90 leerlingen van 0 tot 6 jaar oud. Het schooltje richt zich speciaal op werkende moeders en biedt van 7.00 uur tot 17.00 uur onderdaken onderwijs. De ouders van deze kinderen moeten hardwerken om hun kinderen naar deze school te laten gaan. De kosten voor het schooluniform en het schoolgeld zijn voor hen hoog. Het kopen van een schriften een potlood kan alleen wanneer daar geld voor is.
Wij werden geraakt door het enthousiasme en de structuur die de kinderen geboden kregen. Josephine heeft een goede visie, weet wat nodig is, maar geld en materialen ontbraken. Het is bewonderenswaardig hoe zij met zo weinig middelen zo'n goede basis legt. De aandacht die de kinderen kregen, stond in groot contrast met het harde, kille wereldje van het weeshuis waar Liz werkte.

Voor ons was meteen duidelijk dat we deze school wilden helpen met materialen zodat de kwaliteit van onderwijs verbreed en uitgebreid kon worden.

Sinds 2008 is er veel veranderd op Capstone school. In de loop der jaren is er zo veel ontwikkelingsmateriaal gebracht en aangeschaft: boeken, puzzels, kralen, scharen, papier, werkbladen, wandplaten, blokken, poppen en er zijn prachtige hardhouten kasten gemaakt door de plaatselijke timmerman. De schoolruimte is verdeeld in 2 helften door een scheidingswand om de jongere kinderen en oudere te kunnen geven wat ze nodig hebben. De versplinterde schoolborden zijn vervangen door nieuwe. We hebben instructies gegeven aan de leerkrachten en voorgedaan hoe je met de nieuwe materialen kunt werken.

Het leerlingenaantal is gegroeid naar 90. Het meubilair was kapot en onvoldoende. De kinderen moesten goed zitten en een plaats hebben om te werken.Daarvoor hebben we tafels laten maken en nieuwe stoeltjes gekocht.

Er is veel aandacht geweest voor de hygiëne op het schooltje. Afval en rommel moesten geruimd worden omdat dit een ‘broedplek’ voor bacteriën en muggen is. Dit hebben Hugh en Josephine goed opgepakt. Er zijn ook de nodige afvalbakken geplaatst. Daarnaast zijn er nieuwe watertonnen door ons aangeschaft zodat drinkwater en handen was water niet meer uit dezelfde ton hoeven te komen…

In 2010 is er cd speler en laptop voor Capstone gekocht zodat er met behulp van computerprogramma’s les gegeven kan worden omdat voor ieder kind boeken kopen financieel niet haalbaar is voor de ouders.  

Capstone school is inmiddels uitgegroeid tot een schooltje met voldoende materiaal om de kinderen een goede opleiding te geven. Zij kunnen zich nu heelgoed redden en dat was ook onze bedoeling.
Stichting Kwame heeft dit project afgerond en we zijn blij dat Capstone op eigen kracht verder kan.