Projecten

Multifunctioneel sportveld Akuase

Sport

In samenwerking met de stichting Right to Play en Big Step heeft Flip in 2009 een multifunctioneel sportveld aangelegd in het dorp Akuase 4 uur buiten Accra. Door een multifunctioneel sportveld aan te leggen worden alle dorpen in de omgeving van Akuase met elkaar verenigd. Door verschillende stammen met elkaar te laten spelen en voetballen en als regio een eigen veld te hebben is er ook veel uitwisseling van ideeën over politiek, scholing, water en Ghana zelf. Het sportveld verenigd mensen en brengt hen samen.

Multifunctioneel sportveld

Eind augustus vertrokken Flip, Jan en Ries de bush in naar het dorp Akuase, 4 uren rijden van de hoofdstad Accra. Een dorp waar nog op een primitieve wijze geleefd werd en waar geen blanke te zien was. De jongens moesten zich melden bij de chief en zijn helpers, kregen een slaapplek en wat uitleg hoe ze aan eten konden komen. Ook maakten ze kennis met de mensen die werkzaam waren op de school. Doel was, in samenwerking met de stichting Big Step en stichting Kwame, de aanleg van een multifunctioneel sportveld in het dorpje. De plek waar het moest komen, was een onontgonnen terrein waar nog bij kwam dat de dorpsbewoners gemotiveerd moeten worden om te helpen. Veel moest door handarbeid gebeuren. Als de dorpelingen echter op het ‘sportveld’ hielpen, verdienden ze die dag geen geld. Het managen van dit alles en zorgen dat de juiste bouwmaterialen aanwezig waren, was een hele uitdaging.

Door gebruik te maken van hun contacten in Nederland en iedereen enthousiast te maken, hadden de jongens heel veel kunnen inzamelen: tientallen ballen, netten en allerlei soorten (sport)kleding. Voor alle sportspullen zijn kasten gebouwd en ze hebben geregeld dat onderwijskrachten op de school de verantwoordelijkheid op zich namen voor de uitgiften en bewaren van de spullen. Leven en werken onder deze omstandigheden en als jonge jongens overwicht hebben op de dorpsbewoners om ze in te zetten voor het aanleggen van het veld was een hele klus máár gelukt en gevierd met een groot sporttoernooi!!!!!


Tafeltennistafels werden getimmerd zodat ook ping-pong competities gehouden konden worden.

Right To Play                                                                                                                     
Flip was in contact gekomen met de stichting van oud-schaatser de Noor Johann Olav Koss. Hij is een van de initiatiefnemers van RIGHT TO PLAY, een organisatie die wereldwijd kinderen wil laten spelen en sporten. Flip’s verzoek werd gehonoreerd en we konden stapels sportkleding ophalen. Allerlei sportverenigingen werden aangeschreven; het leverde dozen vol spullen op!

BigStep                                                                                                                                                
Er werd in de voorbereiding ook contact gezocht met BigStep, een stichting die de jeugd in Ghana wil helpen en ook deze organisatie wilde geld voor een project beschikbaar stellen. De zomermaanden van 2009 werkte Flip voor de projecten van stichting Kwame in Accra en omgeving.